The Van Gogh and Japan Exhibition 2018

From March 23, 2018 to June 24, 2018 at the Van Gogh Museum: The Van Gogh and Japan Exhibition.

Van Gogh and Japan Exhibition museum amsterdam

This exhibition at the Van Gogh Museum in Amsterdam shows the admiration of Vincent van Gogh for Japanese art. Van Gogh not only collected Japanese art, but also studied them in a very detailed way. Van Gogh painted the Japanese works of art in an attempt to gain more understanding. That way, Van Gogh created his own vision of the country of Japan that he has never actually been able to visit. In the magnificent exhibition from March 23, 2018 to June 24, 2018 at the Van Gogh Museum, you can see how Van Gogh always made the Japanese examples to his own hand and the profound and profound meaning of all his later works. .

Japanese spoken on Saturday nights

The unique and one-off Van Gogh and Japan exhibition will travel through Japan in the coming months and will open on March 23, 2018 at the Van Gogh Museum in The Netherlands. Book an early bird ticket as there are only a limited number of tickets available and enjoy sessions on Japanese evenings in the Japanese spheres of the exhibition.

 Visitor Information Van Gogh museum

These exclusive Van Gogh & Japan nights include guided tours, multimedia tours and more. From this autumn regular tickets for the Van Gogh and Japan exhibition are available. Please note that during these Van Gogh & Japan nights, only the exhibition wing is open to the public.

Opening Hours Van Gogh museum Amsterdam

De Tentoonstelling Van Gogh en Japan 2018

Vanaf 23 maart 2018 tot en met  24 juni 2018 in het Van Gogh Museum: De Tentoonstelling van Gogh en Japan.

tentoonstelling japan van gogh museum amsterdam informatieDeze tentoonstelling in het van Gogh museum in Amsterdam  toont de bewondering van Vincent van Gogh voor de Japanse prentkunst. Van Gogh verzamelde niet alleen Japanse prentkunst maar bestudeerde deze ook zeer gedetailleerd. Van Gogh schilderde de Japanse kunstwerken na in een poging hier meer begrip voor te krijgen. Op die manier creëerde van Gogh zijn eigen visie van het land Japan dat hij nooit daadwerkelijk heeft kunnen bezoeken. In de groots opgezette tentoonstelling vanaf 23 maart 2018 tot en met  24 juni 2018 in het van Gogh Museum kunt u zien hoe Van Gogh de Japanse voorbeelden steeds naar zijn eigen hand zette en de ingrijpende en diepgaande betekenis dit heeft gehad op al zijn latere werken..

Japanse sferen op zaterdagavonden

De unieke en éénmalige Van Gogh en Japan tentoonstelling reist de komende maanden nog door Japan en opent op 23 maart 2018 in het van Gogh Museum in Nederland. Boek nu al een early bird ticket gezien er slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar zijn en geniet op zaterdagavonden in Japanse sferen van de tentoonstelling.

Ticket informatie Van Gogh museum

Deze exclusieve Van Gogh & Japan-avonden zijn inclusief rondleidingen, multimediatours en meer. Vanaf dit najaar zijn de reguliere tickets voor de Van Gogh en Japan tentoonstelling verkrijgbaar.Let op, tijdens deze Van Gogh & Japan-avonden is alleen de tentoonstellingsvleugel open voor publiek

Openingstijden Van Gogh museum Amsterdam

Again more tourists visit the city of Amsterdam

The number of visitors to Amsterdam has increased to 17 million over the last five years. That is an increase of more than 3.5 percent. Also, almost doubling occurred in the number of days they stayed in the capital (plus 94 percent), according to the Amsterdam Marketing Visitor Research. The survey investigated 12,000 domestic visitors and tourists.

Almost half of the visitors to Amsterdam come from the Netherlands. The main reason to visit Amsterdam are the cultural attractions. More than a third of our visitors visit Amsterdam for its museums and attractions. Most visitors go to the Rijksmuseum, Anne Frank House. And Amsterdam has much more to offer.

Due to the number of so-called visiting days, the amount of visitors spending increased: from over 17 billion euros in 2011 to 18.8 billion euros in 2016. That also led to employment in Amsterdam. According to the official city marketing agency, which has city promotion as its core business, an increase in the number of days people in the city continued to increase employment in 86 percent. The number of jobs generated directly or indirectly by visits to the city increased to 154,500, up 86 percent.